Användarvillkor

Innan du registrerar dig, eller börjar läsa mina artiklar, eller laddar ner eller använder Alfgaards Studio,s nedladdningsbara gratis eller betalda alternativ för dina egna ändamål, se till att du har läst, förstått och samtyckt till alla villkor. Genom att använda Alfgaards Studio,s webbplats, acceptera kakor och/eller andra produkter, förutsätter vi att du har accepterat nedanstående användarvillkor.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra och modifiera villkoren utan förvarning.

Produktleverans

Alla våra gratis nedladdningsbara produkter finns tillgängliga för direkt nedladdning. Alla betalda nedladdningsbara produkter kan laddas ner som en enskild produkt eller som en grupp. Betalningsprodukter kommer att finnas tillgängliga för nedladdning efter att betalningen har mottagits och verifierats. För att behandla våra betalningar använder vi PayPal, Master Card, Visa, American Express och alla stora kreditkort. Du måste godkänna deras villkor innan du betalar för någon av våra produkter.

Din kundinformation/konto kommer att skickas till den e-postadress som anges. Normalt skapar vårt system ditt konto efter en lyckad betalning. Det finns vissa fall där din betalning inte har gått igenom, och vi måste granska och behandla nedladdningsinformationen manuellt. Så, förseningar kan vara upp till 1 timme upp till 24 timmar beroende på situationen och omfattningen av den undersökning som krävs efter att en bedrägerialarm aktiveras.

Obehörig/olaglig användning

Du får inte använda Alfgaards Studio,s produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål, och du får inte, genom att använda tjänsten, bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar) och lagarna i Europeiska unionen och internationell lag. Det är särskilt förbjudet att använda våra produkter och artiklar för sidor som främjar våld, terrorism, hårdpornografi, rasism, vulgärt innehåll eller warez-programlänkar.

Du får inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av webbplatsen eller dess produkter, dess artiklar utan uttryckligt skriftligt tillstånd av Alfgaards Studio,s.

Du får inte placera några av våra kommersiella produkter (artiklar, media, Alfgaards Studio,s-specifika designer och böcker), modifierade eller omodifierade, på CD, webbplats eller något annat medium. Inte heller får du erbjuda dem för omfördelning eller återförsäljning av något slag utan det tidigare skriftliga samtycket från Alfgaards Studio.

Om du skapar ett konto på Alfgaards Studio,s webbplats är du ansvarig för att upprätthålla säkerheten för ditt konto, och du är fullt ansvarig för alla aktiviteter som inträffar under kontot och alla andra åtgärder som vidtas i samband med kontot. Du måste omedelbart meddela Alfgaards Studio om obehörig användning av ditt konto eller något annat säkerhetsbrott.

Äganderätt

Du får inte hävda intellektuell eller exklusiv äganderätt till någon av våra produkter, modifierade eller omodifierade. Alla produkter tillhör Alfgaards Studio. Våra produkter tillhandahålls "som de är" utan garantier av något slag, antingen uttryckta eller underförstådda. I inget fall ska vår enhet vara ansvarig för några skador inklusive, men inte begränsat till, direkta, indirekta, särskilda, incidentella eller följdskador eller andra förluster som uppstår vid användning av eller oförmåga att använda våra produkter.

Anti-bedrägeri

Omedelbara nedladdningar är tillgängliga efter registrering. Men alla våra kunders köp kan vänta på manuella anti-bedrägerikontroller för granskning av betalningssystemet. Du kommer att få ett detaljerat e-postmeddelande om din betalning. Anti-bedrägerikontrollen sker på grund av det ökande antalet bedrägliga transaktioner av personer som inte är de faktiska kortinnehavarna för de kreditkort som används för köpet. Kundkontot kan vara avstängt för manuell anti-bedrägerikontroll i 24 timmar och det kan också vara avstängt under en längre tid för ytterligare utredningar.

Ålderskrav för att köpa våra produkter.

Genom att registrera dig för våra produkter företräder du härmed att du är 18 år eller äldre eller har nått myndighetsåldern i din jurisdiktion eller har det lagliga samtycket från en förälder eller vårdnadshavare, och att du är fullt auktoriserad att ingå de här beskrivna villkoren. Våra produkter är inte direkt avsedda för barn. Om du i något fall är under 13 år, använd inte våra produkter.

Prisändringar och rabatter

Alfgaards Studio förbehåller sig rätten att när som helst och från tid till annan ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, någon prenumeration (eller någon del därav) med eller utan förvarning.

En rabatt åt gången: Vi erbjuder rabatter på våra produkter vid olika tillfällen. Endast en rabatt kan tillämpas på en produkt/prenumeration åt gången. Till exempel erbjuder vi en viss rabatt vid förnyelse av en prenumeration. Om det för en händelse, som Black Friday, pågår en rabattkampanj kan endast den senast tillämpade rab

Information

Bokning och Kontakt sker smidigast genom att skicka ett privat meddelande (PM) via Alfgaard Studios Instagramkonto.
Alfgaard Studio finns i Göteborg och drivs som en ren  hobby verksamhet.

United States of America 49,8% United States of America
Turkey 16,0% Turkey
Sweden 12,3% Sweden
Germany 4,1% Germany
Canada 4,1% Canada

Total:

17

Countries
000243
Today: 3
This Week: 11
This Month: 15